Inhoudsopgave
MarieTeam voorjaar 2001

Van de voorzitter 2
Boot en Vereniging 3
De Virtuele Haven van de NMV 3
Uitslag van de ledenenquête 5
Financiën Nederlandse Marieholm Vereniging 2001 8
Boot en Verhaal 13
Rode Poon 13
Vakantie 2001 en Marieholmtreffen in Uitdam 15
Boot en Test 19
Z.g.a.n.: Marieholm IF, f 35.000,- 19
Marieholm 33 20
Boot en Techniek 22
Lekkage via de preekstoel 22
Spaarzaam verlicht 22
Boot en Vraag & Aanbod 24
Marieholm Service Pas 24
Boot en Wedstrijd 25
Wedstrijdzeilen – hoe gaat dat in zijn werk? 25
De laatste Rubriek 29
Agenda 2002 29
What’s in a name? 30
Colofon 31
INSCHRIJFFORMULIER 32

Lees het hele verhaal in MarieTeam voorjaar 2001.

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!