De Nederlandse Marieholmvereniging – NMV

De NMV is de vereniging van eigenaren van een Marieholm. De doelen van de vereniging zijn met elkaar varen (wedstrijden en toeren) en informatie-uitwisseling voor het behoud van onze klassieke schepen. Voor informatie over het onderhoud is er exclusief voor leden een kennisbank op deze website. De vereniging heeft ruim 240 leden. Het bestuur telt vijf leden, daarnaast is er een evenementencommissie, een technische commissie en een redactiecommissie. Rond de jaarwisseling verschijnt ons verenigingsblad MarieTeam. Door het jaar heen ontvangen onze leden digitale nieuwsbrieven.

De NMV organiseert voor alle leden jaarlijks een zomerevenement. Met behulp van actieve leden organiseren we door het jaar heen ‘natte’ en ‘droge’ evenementen. Daarbij sluiten we aan bij al bestaande evenementen en initiatieven. De NMV is lid van de Federatie PolyClassic. De vereniging is opgericht op 1 januari 2001 en sindsdien ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30169764.

Bekijk hier het huishoudelijk reglement.

Bekijk hier de statuten van de vereniging.