Elke vereniging heeft te maken met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort AVG. Hier leggen we vast hoe we dit binnen onze vereniging hebben geregeld.

Volgens de AVG:

  1. dienen we een privacyverklaring te hebben en onze  leden daarover te informeren.
  2. dienen we een verwerkingsregister te hebben, waarin staat welke verwerkingen we verrichten van persoonsgegevens.
  3. moeten we voldoen aan de AVG in bredere zin. Dat betekent dat we niet meer persoonsgegevens mogen verzamelen of delen dan nodig is en dat we de systemen waarin we persoonsgegevens opslaan goed moeten beveiligen.

De uitwerking van de AVG geeft verenigingen een aantal vraagstukken zoals het onderling delen van persoonsgegevens tussen leden en het gebruik van foto’s en video’s op de website of social media. Bij het delen van persoonsgegevens tussen de leden moet sprake zijn van een gerechtvaardigd belang van de vereniging, in alle andere gevallen moeten de leden toestemming geven. Leden kunnen deelnemen aan whatsappgroepen waarbij het initiatief tot de groep niet door de NVM is genomen. Deze groepen functioneren niet onder verantwoordelijkheid van de NMV.

Bij het maken en publiceren van beeldmateriaal zou in principe toestemming vooraf moeten worden gevraagd. Dat is voor een vereniging als de NMV ondoenlijk. We vragen daarom aan de ledenvergadering toestemming voor het plaatsen van beeldmateriaal zonder toestemming vooraf, en nieuwe leden informeren we daarover bij hun lidmaatschap en we vragen hun toestemming.

Bekijk de privacy-verklaring.

Bekijk het verwerkingsregister.