MarieTeam2021

Inhoudsopgave
MarieTeam jaargang 2022

Van de voorzitter 1
Boot en vereniging 2
Berichten uit de vereniging 3
Belangrijke datums 2023 5
24e Algemene ledenvergadering 5
De Barg zindert 6
Even voorstellen Jelmer van Tol 8
Thema ‘Uitdijend universum’ 10
Boot en wedstrijd 11
Harlingen-Terschellingrace 2022 11
Even voorstellen Vader en dochter Lanz 15
Zomerevenement Hoorn 2022 17
Het zomerevenement gezien door de ogen van
het wedstrijdcomtité 25
Even voorstellen Albert en Arlenè Voogd 26
Een dag op 100 jaar Kaagweek 27
De strijd in de top (Pampus Regatta en NK ORC4) 29
Vanit de RIB 31
Boot en tocht 33
Naar het Duitse wad 33
Even voorstellen Tessa en Gijs 36
Najaarstreffen Regio Noord 38
Boot en techniek 34
Een simpel reefsysteem voor mijn IF 39
De Hoefnixm 41
“Harde wind komt van rechts” 43
Summary 48
Colofon 48

Lees het hele verhaal in MarieTeam jaargang 2022.

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!