Inhoudsopgave
MarieTeam najaar 2006

Van de Voorzitter
Boot en Vereniging 2
Tussen Grote Beer en Orion; retourtje Whitby  3
Het eerste seizoen FF103  6
Met Johånnå de mist in 8
Onvrijwillig droogvallen  9
Eindelijk goede wind 11
Zweden – Nederland vice versa 1996 16
7 mei: Kalmar 18
Strandede pa Rodsand   19
Boot en Kombuis  24
Oversteek Engeland 2007 Nederlandse Marieholm Vereniging 27
Evenementenkalender 2007 28
Marieholmkampioenschap
Edam (11-13 aug.)
(ook voor de beginnende wedstrijdzeiler  28

Lees het hele verhaal in MarieTeam najaar 2006.

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!