Home Forums Discussies Kennisbank Nieuwe zeilen IF Reageer op: Nieuwe zeilen IF

Hans ten Cate
Deelnemer
Aantal berichten: 147

Het stuk over de nieuwe zeilen moest natuurlijk nog een vervolg krijgen. De proof of the pudding was het optuigen en het zeilen met alles.
Optuigen heb ik drie weken geleden gedaan. Ik heb m’n nieuwe grootzeil in combinatie met high aspectfok uitgeprobeerd tijdens het Marieholmtreffen in Sneek van twee weken geleden. Tijdens de Harlingen-Terschellingrace heb ik gevaren met nieuwe grootzeil en genua.

In woorden:

So far had ik de high-aspect-fok gezien als een fok voor bijzondere omstandigheden. de combinatie grootzeil en fok leerde me in Sneek dat:

  • bij een beetje wind de snelheid niet of nauwelijks minder is die van een IFE met een Genua.
  • het is bekend, maar ik heb nu ook gemerkt dat met de HA-fok de boot heerlijk scherp aan de wind vaart
  • Wat een gemak qua uitzicht en hanteerbaarheid in vergelijking met de genua !
  • De HA-fok gaat vaker gebruikt worden dan ik had gedacht.

Bij de HT-race wilde ik natuurlijk bij elke dip in windkracht blijven varen en dat maakte dat ik de genua heb gehesen. Soms was dat echter een beetje veel, Zie de foto’s hieronder. Dan werd de boot loefgierig. Dat had ik niet verwacht. Spelend met de achterstagspanning was dta echter volledig weg te trimmen. Jan Miedema had me veel verteld over de twist die in het zeil moet zitten; de hoek van het zeil onder in de mast ten opzichte van de hoek van het zeil ten opzichte van de mast bovenin. Nou die twist zit er a) duidelijk in en b) is prachtig te regelen met achterstagspanning.

Er zijn twee dingen die met het nieuwe zeil nog moeten worden opgelost:

  1. er zijn veel meet levers/sledes gebruikt bij het voorlijk van het grootzeil dan bij mijn oude zeil. Als ik ze niet steeds wil invoeren in de mastgleuf betekent dat het gebruik van een stopper, maar dan ligt bij gestreken zeil het geheel erg ver boven de giek. Ik zag een paar mooie oplossingen in een andere discussie en verder heb ik een leverancier voor een Selden-feeder gevonden. Als dat onverhoopt niet werkt ga ik namaken wat ik in de andere discussie zag.
  2. Miedema heeft maximaal gebruik gemaakt van de beschikbare lengte van top to lummelbeslag. Daardoor is er weinig ruimte om het voorlijk strak te trekken met de halstalie.  Bij de HT race had ik of last van een iets slippende val in de klem of  van rekkende vallen. Na verloop van tijd kwam er steed een moment dat ik met de halstalie het voorlijk niet mee strak kreeg. Ik denk erover om nu de rail waarop de het giekbeslag glijdt los te halen en iets verder naar  beneden te monteren.

Zowel in Sneek als in de HT liep Olijfje prima met de nieuwe zeilen. Ik heb er ook best veel waarderende opmerkingen over gehad. Die bevestigden dat ik terecht blij ben met wat ik nu op de boot heb staan.

High aspectfok. Had iets lager gesneden kunnen zijn, maar doet het prima en geeft enorm veel comfort ten opzichte van de genua. Nu kunnen we uitkijken !

Foto’s gemaakt door Menno Onnes. HT race met nieuw grootzeil en genua. De plooien in voorlijk zijn tweeledig: Met de genua goed gezet heb je aan de wind wat werveling bij het voorlijk van het grootzeil. De rail waarop het lummelbeslag naar beneden wordt getrokken is net niet lang genoeg meer. wanneer de val wat rekt of een beetje door de klem slipt. Een cunningham-touwtje heeft mijn boot nooit nodig gehad. wellicht trekt die de boel ook nog wat gladder

Ook de genuaval had wat last van rek. De genua gaat bewust niet over het dek, maar hangt net boven de reling. Dat heeft twee redenen:

  1. zo zit de reling niet in de weg. Dat is de simpele reden
  2. Een genua die over de dekrand loopt vraagt volgens de zeilmaker om een actieve schootvoering, zeker op ruig water. Ik heb daar de bel horen luiden, maar weet niet waar de klepel precies hangt. Maar ik heb aangenomen dat het waar is. Omdat ik verwacht regelmatig alleen op pad te gaan zoek ik die actievere schootvoering niet. De schoot zal het merendeel van de tijd gewoon in de klem zitten.

Vlak over het dek ziet er natuurlijk wel net wat mooier uit…

Deze foto moet een idee geven van het profiel Geheel kan vlakker door bij de genua de schoot verder naar achteren te zetten en bij het grootzeil een cunninghamhole te gebruiken. Stiekum zet ik de foto er ook in omde HT te promoten ! De HT -race lijkt gemaakt voor Marieholms ! Kijk hoe die gaat ! Dit jaar (2019) hadden zich drie IF’s aangemeld en uiteindelijk startten er twee. Dat was leuk, gaf een echt wedstrijd gevoel op prachtig vaarwater. Het zou waanzinnig leuk zijn om dat aantal volgend jaar te verdubbelen.

Groet, Hans ten Cate