Advertenties

Overzicht evenementen

No events

Foto galerij

KlaasWiersmaIMGL1281.jpg

Introduction in English

gb20vlagwapperend engels

Deel 4

Wedstrijdzeilen deel 4

In de vorige afleveringen van de rubriek Wedstrijdzeilen – hoe gaat dat in zijn werk heb ik de verschillende seinen en de startprocedures, de algemene voorrangsregels (regel 10 t/m 14) en de regels bij merktekens (regel 18) uitgelegd. Eigenlijk zijn er nu nog maar een paar regels die ik niet heb behandeld en dat doe ik dus nu in deze laatste aflevering.

Regel 15: Voorrang verkrijgen
Wanneer een boot voorrang verkrijgt moet hij “aanvankelijk” de andere boot ruimte geven om vrij te blijven. Voorrang verkrijgen kan gebeuren nadat een boot overstag is gegaan en nu opeens over bakboord vaart. Een ander voorbeeld is dat je ruime wind bij een andere boot aan lei boord aan boord komt. Eerst lag die andere boot vrij voor en had dus voorrang. Wanneer je aan lei boord aan boord komt heeft die andere boot opeens geen voorrang meet (loef wijkt namelijk voor lei). “Aanvankelijk” betekent dat de boot die opeens geen voorrang meer heeft wel tijd moet krijgen om uit te wijken. Je mag dus niet opeens die boot (bijna) aanvaren. De andere boot moet wel direct beginnen met uit te wijken. Hij mag daar dus niet eerst eens uitgebreid de tijd voor nemen. Dit is allemaal moeilijk in de praktijk te brengen en door een protestcomité te beoordelen als hier een protest over komt. Deze regel geldt trouwens niet wanneer jij opeens voorrang verkrijgt door een handeling van de andere boot.

Voorbeeld: als twee boten aan bakboord aan de wind varen, jij aan loef en de andere boot aan lei. Op dat moment heb jij dus geen voorrang. Wanneer de andere boot opeens overstag gaat vaart hij over SB en jij over BB. Jij krijgt dus opeens voorrang, maar niet omdat jij iets gedaan hebt. In dat geval hoef jij dus niet die andere boot aanvankelijk ruimte te geven.

Regel 16: van koers veranderen
Wanneer een boot met voorrang van koers verandert moet hij de andere boot ruimte geven om vrij te blijven. Stel dat je in het kruisrak over bakboord vaart en de andere boot kan net over stuurboord voor jou langs. Soms is het gunstig, bijvoorbeeld bij matchracen, om dan iets af te vallen en te voorkomen dat die boot voor je langs kan. Als je afvalt moet je dat zodanig doen dat die andere boot ruimte heeft om vrij te blijven. Je mag dus niet op het laatste moment een ruk aan je roer geven en die andere dwingen om een noodoverstag te maken…

Regel 17: over dezelfde boeg, juiste koers
De definitie van juist koers is: een koers die een boot zou zeilen om zo spoedig mogelijk te finishen in de afwezigheid van andere boten. Dit is dus niet altijd de kortste weg, want er kan wel een luwt of ondiepte zijn…

Regel 17.1: Als een vrij achter liggende boot aan lei boord aan boord komt met een boot die vrij voor lag, mag hij niet boven zijn juiste koers zeilen zolang hij boord aan boord ligt. Dit geldt alleen als je binnen 2 romplengtes van elkaar ligt. Oftewel…als je aan lei op een boot die voor je ligt inloopt mag je niet die boot omhoog gaan loeven (tenzij dat de juiste koers is…).  Wat je wel mag doen is achter die boot langsturen en aan loef van hem hoger dan je juiste koers gaan varen. Als een vrij achter liggende boot aan loef boord aan boord komt met een boot die vrij voor lag, mag de boot die aan lei ligt wel boven zijn juiste koers zeilen zolang hij boord aan boord ligt.  Hij mag zelfs loeven tot in de wind, maar de boot die weggeloefd wordt moet wel kunnen uitwijken. Vroeger bestond er nog zoiets als “mastdwars”, maar deze regel is al jaren geleden afgeschaft, dus hoef ik niet meer uit te leggen. Ik merk wel dat veel mensen denken dat mastdwars nog steeds bestaat, nee dus! Als je dus een boot inhaalt moet je goed kijken hoe de boord aan boord situatie tot stand is gekomen, aan lei of loef, voordat je kan bepalen of het lijwaarts schip loefrechten heeft.

Regel 17.2: Een loefwaartse boot mag, als hij binnen 2 romplengte van een leiwaartse boot ligt, niet lager varen dan zijn juiste koers tenzij hij gijpt. Als je af moet vallen om naar de boei te kunnen varen mag dit wel, want dan is dat namelijk de juiste koers. Deze regel geldt niet tijdens het opkruisen, maar alleen in een ruime winds rak. Belangrijk: Voor het startsein is er geen juiste koers! Als voor de start een boot bij jou aan lei boord aan boord komt mag die boot jouw dus tot in de wind laten oploeven. Dit mag ook als je daardoor te vroeg over de startlijn gaat en te vroeg start. Had je daar maar niet zo moeten liggen…

Regel 19: Ruimte bij een hindernis
Als je bij het opkruisen bij de wal of een ondiepte aankomt en overstag moet, maar er een boot aan loef van je ligt die je niet kan ontwijken moet je op tijd “ruimte” roepen. De andere boot moet dan zo snel mogelijk overstag gaan of antwoorden dat jij overstag mag gaan en jouw daarvoor de ruimte geven.

Regel 31: een merkteken raken
Als je een merkteken hebt geraakt (met je romp of zeil of je benen of je rug) moet je zo snel mogelijk vrij varen om niemand te hinderen en onmiddellijk een strafrondje varen (360° = 1 keer overstag + 1 keer gijpen) draaien. Je hoeft dus niet (zoals vroeger) een extra rondje om de boei draaien, want daar is het vaak veel te druk voor, en dus gevaarlijk. Als je door de schuld van een ander de boei raakt hoef jij geen strafrondje te draaien, maar die andere boot. Doet hij dat niet, dan moet je een protest indienen.

Regel 44: een straf nemen
Een boot die een overtreding maakt tegen een andere boot moet zo snel mogelijk vrijvaren en 2 strafrondjes draaien (720° = 2 keer overstag + 2 keer gijpen). Tijdens het draaien van de strafrondjes heb je geen voorrang op andere boten.

Protesteren:
Soms maakt een andere boot een overtreding waar jij last van had. Roep dan onmiddellijk die boot aan en meldt luid en duidelijk dat je een protest gaat indienen door “protest” te roepen en een rode (protest)vlag aan hem te tonen. Kijk om je heen of er eventueel andere boten de situatie gezien hebben en onthoud hun zeilnummer, je kan ze later vragen als getuigen. Wanneer de “foute” boot 2 strafrondjes vaart is de situatie meestal opgelost en hoef je niet verder te protesteren. Doet hij dat niet, of was er sprake van een grove overtreding dan kan je het protest doorzetten.
Op de kant moet je zo snel mogelijk een protestformulier halen bij het comité en dat voor het einde van de protestijd (die wordt op de kant bekend gemaakt) het formulier invullen en inleveren. Het comité maakt dan op het mededelingenbord bekend wanneer jouw protest behandeld wordt. Als je aan alle voorwaarden hebt voldaan (protest geroepen, vlag getoond, formulier goed ingevuld en op tijd ingeleverd) zal het protestcomité de zaak in behandeling nemen.

De finish:
Een boot is gefinisht wanneer enig deel van de romp of de uitrusting op de normale plaats de finishlijn doorkruist in de richting vanaf het laatste merkteken. Als je neus van de boot over de finishlijn gaat ben je wel al gefinisht maar je vaart nog wel wedstrijd totdat je helemaal door de finishlijn bent gevaren. De finishboeien gelden als gewone merktekens en in de twee lengt zone kunnen er boten recht op ruimte hebben. Let daar goed op! Als je de finishboei raakt of je maakt op de finishlijn een andere overtreding moet je eerst je strafrondjes draaien en dan nog een keer finishen. Alleen de positie van de 2e finish geldt dan!

Dit was het voor deze laatste aflevering. Ik hoop dat jullie er veel aan gehad hebben. Vragen en commentaar zijn zeer welkom en kan je sturen naar de Commissaris Evenementen. Veel succes met het bestuderen van de regels!

Marleen Gaillard