Advertenties

Overzicht evenementen

No events

Foto galerij

KlaasWiersmaIMGL1264.jpg

Introduction in English

gb20vlagwapperend engels

Deel 2

Wedstrijdzeilen deel 2

In de vorige aflevering van de rubriek Wedstrijdzeilen – hoe gaat dat in zijn werk heb ik uitgelegd hoe een wedstrijd georganiseerd wordt en welke wedstrijdseinen je allemaal op het water tegen kan komen. In deze aflevering ga ik e.e.a. uitleggen over de voorrangsregels.

Het eerste waar je naar moet kijken als een andere boot je pad kruist is of je over verschillende boeg vaart. In dat geval geldt regel 10. Varen de twee boten over dezelfde boeg dan moet je regel 11 of 12 toepassen. Een bijzondere situatie is wanneer twee boten op precies hetzelfde moment overstag gaan. Dit soort situaties komt eigenlijk vooral voor bij het zeer fanatieke wedstrijdzeilen, zoals matchracen. In dat geval is regel 13 van toepassing.


Over verschillende boeg:

Regel 10: Dit is de klassieke bakboord-stuurboord regel. Als twee boten over verschillende boeg liggen en elkaar tegenkomen moet de boot die over stuurboord vaart vrij blijven (lees uitwijken en niet te dicht in de buurt komen) van de boot die over bakboord vaart.

Meestal is de situatie voor iedereen duidelijk wanneer twee boten aan het opkruisen zijn. Deze regel geldt echter ook wanneer een boot voor-de-winds over bakboord vaart en een boot die aan-de-winds over stuurboord vaart tegenkomt. Deze laatste situatie wordt nogal eens als verwarrend ervaren, maar het is en blijft een gewone BB-SB situatie.


Over dezelfde boeg:

Als 2 boten over dezelfde boeg liggen zijn er twee mogelijkheden. De ene boot ligt vrij voor op de andere boot. Om dit te bepalen moet je vanaf de spiegel van de voorste boot een loodrechte lijn trekken. Als de neus van de achterliggende boot deze lijn niet doorsnijdt is er spraken van vrij voor of vrij achter liggen. Als dit niet het geval is er sprake van overlap, oftewel de boten liggen boord aan boord.

Regel 11: Wanneer er overlap bestaat moet de loefwaartse boot vrij blijven van de lijwaartse boot. In het kort: loef wijkt voor lij. Ook bij deze regel is het meestal heel duidelijk als twee boten dezelfde kant opvaren en de ene boot de ander aan loef voorbij loopt. In dat geval moet de boot aan loef vrijblijven.

Verwarrender is het vaak wanneer een boot aan-de-wind over stuurboord vaart en een boot tegenkomt die over stuurboord voor-de-wind op hem afvaart. De boot die voor-de-wind vaart is dan het loefwaarts jacht en moet dus vrij blijven. Mijn eigen ezelsbruggetje hierbij is dat de boot die scherper aan-de-wind vaart voorrang heeft. Als ik in een wedstrijd voor-de-wind over stuurboord vaar let ik altijd heel goed op, want je moet dan echt aan iedereen voorrang verlenen!

Regel 12: Wanneer er geen overlap bestaat dan moet een boot die vrij achter ligt vrij blijven van een boot die vrij voor ligt. In gewone taal wil dit zeggen dat je niet bij iemand achter op de spiegel mag varen. Het is net als autorijden….


Tijdens overstag gaan:

Regel 13: Nadat een boot verder is gedraaid dan in-de-wind moet hij vrij blijven van andere boten totdat hij op een aan-de-windse koers ligt.

Deze regel geldt dus nog niet wanneer een boot in-de-wind aan het draaien is, maar pas vanaf het moment dat de giek door het midden gaat. Bij het bepalen of de draaiende boot op een aan-de-windse koers ligt is het onbelangrijk of de zeilen volgevallen zijn. Voor verschillende typen boten kan de aan-de-windse koers dus anders zijn, omdat een Draak nou eenmaal hoger aan-de-wind kan varen dan een platbodem. Als twee boten tegelijkertijd overstag gaan en verder zijn gedraaid dan in-de-wind moet de boot die aan bakboord ligt vrij blijven van de andere boot.

Tenslotte wil ik afsluiten met in mijn ogen een van de belangrijkste regels, te weten:

Regel 14: Een boot moet een aanraking met een andere boot vermijden als dit redelijkerwijs mogelijk is. Dit betekent dat ook als je voorrang hebt je toch moet proberen om een aanvaring te voorkomen. En dat is maar goed ook, want anders lopen onze mooie Marieholms onnodig schade op!!!!

Dit was het voor deze aflevering. Vragen en commentaar zijn zeer welkom en kan je sturen naar de Commissaris Evenementen. In de volgende aflevering wil ik een aantal voorrangsregels bij merktekens behandelen. Veel succes met het bestuderen van de regels!

Marleen Gaillard