Advertenties

Overzicht evenementen

No events

Foto galerij

DSCF9175.jpg

Introduction in English

gb20vlagwapperend engels

Deel 1

Wedstrijdzeilen deel 1

In deze rubriek wil ik in elke nieuwsbrief een stukje schrijven over wedstrijdzeilen. Waarom willen we deze rubriek opstarten en waarom zou ik de aangewezen persoon zijn om deze rubriek te schrijven.

Waarom deze rubriek?
Tijdens de waterevenementen die georganiseerd worden door de NMV is het de bedoeling dat we een aantal wedstrijdjes varen. Hoewel dit eigenlijk ‘onofficiële wedstrijden’ zijn die met beperkte middelen georganiseerd worden, zijn sommige deelnemers er niet minder fanatiek om. Om veel onbegrip tijdens de wedstrijden en veel discussie achteraf te voorkomen is het beter een aantal basisregels met elkaar af te spreken.  In principe schrijf ik voor de mensen die geen of weinig ervaring hebben met het wedstrijdzeilen, maar ik hoop dat ook de wat meer geoefende wedstrijdzeilers er iets van op zullen steken.

Waarom geschreven door mij?
Sinds mijn 7e jaar ben ik actief wedstrijdzeiler. Ik ben begonnen in de optimist en cadet en heb sindsdien o.a. wedstrijden gevaren in veel verschillende eenheidsklassen (420, Flying Junior, 12vts jol, Hobie-16 en J22). Sinds 14 jaar ben ik ook actief in de organisatie van wedstrijden op mijn eigen vereniging KWV de Kaag en bij KZ&RV Hollandia in Medemblik. Door deze ervaring denk ik niet dat ik alles weet over wedstrijdzeilen, maar bij twijfel zal ik zeker genoeg mensen kunnen vinden die de juiste antwoorden wel weten.

Hoe wil ik te werk gaan?
In elke aflevering zal een bepaald onderwerp besproken worden. Uiteraard verzin ik deze regels niet zelf, alles is gebaseerd op “De Regels voor Wedstrijdzeilen 2001-2004 (RvW)”. Dit regelboek is verkrijgbaar bij het KNWV en wordt elke 4 jaar (na de Olympische zomerspelen) aangepast. Meestal zijn er relatief kleine veranderingen, die vooral voor de zeer geoefende wedstrijdzeiler gevolgen hebben. Na de spelen van 1996 is het hele RvW echter geheel vernieuwd en waren er echt grote veranderingen. Bijvoorbeeld – ik hoor nog wel eens de term ´mast dwars´voorbijkomen, maar dat is sinds de 1996 versie niet meer van toepassing. Een ieder die naar aanleiding van het geschreven stukje vragen heeft kan die aan mij stellen, zodat ze de volgende keer beantwoord kunnen worden. Verder kunnen jullie ook zelf onderwerpen aandragen die ik zou kunnen bespreken.

In deze eerste aflevering van de rubriek Wedstrijdzeilen – hoe gaat dat in zijn werk wil ik beginnen met een aantal algemene zaken die aangeven hoe je een wedstrijd kan/moet varen. De onderwerpen die ik zal behandelen zijn:

 1. De aankondiging en de wedstrijdbepalingen
 2. Enkele definities
 3. Wedstrijdseinen
 4. De startprocedure

1. De aankondiging en wedstrijdbepalingen:
Bij elke wedstrijd horen twee documenten. In de ‘aankondiging’ worden zeilers op de hoogte gesteld van een aantal zaken zoals wanneer er een wedstrijd is, op welk vaarwater, hoe en waar zij zich kunnen aanmelden, de inschrijfkosten en hoe laat de eerste start is etc. Het KNWV publiceert de officiële wedstrijdkalender op hun website (www.knwv.nl). De NMV zal alleen onofficiële (niet KNWV erkende) wedstrijden organiseren tijdens de Marieholmweekenden.  Deze wedstrijden zullen aangekondigd worden in het NMV Verenigingsblad en op de website.

Voor aanvang van de wedstrijden krijgen alle deelnemers bij inschrijving de ‘wedstrijdbepalingen’ uitgereikt. Hierin staat kort gezegd ‘hoe we het spelletje dit keer gaan spelen’. Je vindt hier informatie over het aantal wedstrijden, de starttijden, hoe de boeien eruit zien (van de start- en finishlijn en van de baan), welke baan er gevaren gaat worden (de volgorde van de boeien en hoeveel ronden). De NMV zal proberen voor elke wedstrijd zo´n document te maken. Daarnaast zal er tijdens een briefing de meest recente informatie gegeven worden.

2. Enkele definities:
Het is niet mijn bedoeling om de letterlijke tekst te geven van regels en definities, maar wel om de belangrijkste begrippen te onder de aandacht te brengen.

 • Veiligheid/hulp verlenen: Je bent verplicht om iedereen die in gevaar verkeert te helpen.
 • Eerlijk zeilen: Een boot en zijn eigenaar moeten deelnemen met inachtneming van de erkende beginselen van sportiviteit en eerlijk spel.
 • Besluit om wedstrijd te zeilen: Een boot is als enige verantwoordelijk voor de beslissing om wel of niet te starten of door te gaan met wedstrijdzeilen.
 • Wedstrijdzeilen: Een boot zeilt wedstrijd vanaf het moment van zijn voorbereidingssein totdat hij finisht en vrij is van de finishlijn.
 • Starten: Een boot start wanneer na zijn startsein enig deel van zijn romp, bemanning of uitrusting voor het eerst de startlijn doorkruist.
 • Finishen: Een boot finisht wanneer enig deel van zijn romp, of uitrusting op de normale plaats, de finishlijn doorkruist in de richting van de koers vanaf het laatste merkteken hetzij voor de eerste keer of nadat hij een straf heeft genomen.

Bijvoorbeeld: Als je de finishboei raakt moet je eerst een strafrondje (360°) draaien en vervolgens opnieuw finishen. In dat geval is de tweede finish geldig.

3. Wedstrijdseinen:
Op het water communiceren we met vlaggen en geluidsseinen. Een belangrijke afspraak is daarbij dat visuele seinen (vlaggen) altijd doorslaggevend zijn. De reden hiervoor is dat een geluidssein niet altijd te horen is doordat het geweer of de toeter het niet doet of omdat de zeilers te ver weg zijn (bij een hele lange startlijn).  Als bij de start je dus geen startschot hoort, dan kan de startprocedure nog steeds correct zijn, omdat de vlag op tijd omhoog of naar beneden ging. Het wedstrijdcomité kan dan dus gewoon doorgaan met de wedstrijd. Het is voor een finishcomité ook niet verplicht om bij de finish een toeter te geven. Men zal het meestal wel proberen, maar soms is het zo druk op de finish dat ze al hun aandacht (en handen) nodig hebben om de nummers of tijden correct op te schrijven. Bij de wedstrijden zijn er een serie belangrijke geluidsseinen, die ik hieronder zal omschrijven en toelichten.
Een overzicht van alle seinvlaggen kan je zien op dit vlaggetje te klikken: 1

Startseinen:

Het waarschuwingssein – dit kan een vlag of bord zijn. Dit moet omschreven staan in de wedstrijdbepalingen
P Vlag P - het voorbereidingssein. Vanaf het moment dat de P-vlag gehesen wordt is de wedstrijd officieel begonnen.
I Vlag I – Regel 30.1, de zogenaamde 1 minuut buitenom regel,  is van toepassing. Als je binnen 1 minuut van de start over de startlijn bent gevaren moet je buiten de boeien van de startlijn om terugkeren en opnieuw starten. Doe je dit niet dan ben je te vroeg gestart.
Z Vlag Z – Regel 30.2, de zogenaamde 20% scorestraf, is van toepassing. Als je binnen 1 minuut over de startlijn gevaren bent en niet teruggekeerd bent krijg je een strafpercentage van 20%. Deze regel wordt niet vaak toegepast.
zw Zwarte Vlag – Regel 30.3, de zogenaamde bloed-vlag, is van toepassing. Alle boten die bij deze start te vroeg starten worden door het comité als te vroeg ‘On Course Site (OCS)’ genoteerd. Het comité geeft geen signalen dat deze boten te vroeg waren en ze kunnen hun fout dus ook niet meer herstellen. Als er na deze start een algemene terugroep volgt zullen de boten die door het comité genoteerd zijn in de nieuwe start niet mee mogen doen. Dit is een zeer harde regel en wordt meestal pas toegepast nadat er een aantal algemene terugroepen voor die klasse zijn geweest.
X Vlag X – de individuele terugroep. Deze vlag wordt gehesen (en er worden meestal herhaaldelijke geluidsseinen gegeven) als het comité heeft kunnen zien welke schepen te vroeg waren. De boten die niet terugkeren worden als OCS genoteerd.
1evervang Eerste Vervangwimpel – de algemene terugroep. Deze wordt gehesen (met een geluidssein) als er te veel boten te vroeg waren. Alle boten moeten terugkeren en de start zal opnieuw gedaan worden.


Uitstelseinen:
Een wedstrijd kan voordat die van start is gegaan uitgesteld worden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de rood-wit gestreepte Onderscheidinswimpel (OW), ook wel de rattenstaart of kattenstaart genoemd. Deze vlag wordt gehesen met twee geluidsseinen en gestreken met een geluidssein.

OW Vlag OW – de wedstrijden zijn uitgesteld voor onbepaalde tijd. Eén minuut na strijken van de OW volgt dan het waarschuwingssein. Als het uitstel op de wal gehesen wordt (omdat er bijvoorbeeld ´s ochtend te veel of te weinig wind is) staat in de wedstrijdbepalingen dat het startsein dan pas na 30 minuten of 1 uur zal volgen. Dit hangt van de lokale omstandigheden af.
OW
H
Vlag OW boven vlag H – De wedstrijden worden uitgesteld. Verder seinen volgen op de wal.
OW
A
Vlag OW boven vlag A – De wedstrijden worden uitgesteld en vandaag zal er niet meer gestart worden.
OW
1
Vlag OW boven een cijferwimpel – De wedstrijden zijn 1, 2, 3, etc. uur (afhankelijk van de cijferwimpel) uitgesteld. (In dit voorbeeld is vlag nr. 1 gebruikt)


Afbreekseinen:
Een wedstrijd kan nadat deze gestart is afgebroken worden. Reden kan zijn dat er te veel of te weinig wind is om de wedstrijd uit te varen of omdat het comité een fout heeft gemaakt en de wedstrijd opnieuw wil starten. Deze vlag wordt gehesen met drie geluidsseinen en gestreken met één geluidssein.

N Vlag N (blauw-wit geblokt). Alle wedstrijden die gestart zijn worden afgebroken en de boten moeten terugkeren naar het startgebied. Eén minuut na het strijken van de N-vlag volgt het waarschuwingssein. Als er meerder klassen op een baan tegelijk varen zal het comité de klassenvlag(gen) erbij hijsen als het afbreken voor slechts een (of meerdere) klassen geldt.

N

H

Vlag N boven H – Alle wedstrijden zijn afgebroken. Verdere seinen aan de wal.

N

A

Vlag N boven A – Alle wedstrijden zijn afgebroken. Geen wedstrijden meer vandaag.


Baanwijzigingseinen:

S Vlag S – de afkortingsvlag. Als deze vlag gehesen wordt bij de start moet de verkorte baan (zoals omschreven in de wedstrijdbepalingen) gevaren worden. Als deze vlag bij een merkteken van de baan gehesen wordt betekent het dat de baan bij die boei afgekort wordt en zal er een finishlijn zijn tussen het merkteken en de S-vlag op de comité boot.
C Vlag C – de koerswijzigingsvlag. Deze vlag wordt getoond bij een merkteken om aan te geven dat het volgende merkteken verplaatst is. Meestal wordt ook de kompaskoers naar het nieuwe merkteken (bijvoorbeeld de nieuwe bovenboei gegeven). Het comité kan ook besluiten naast de C-vlag een rode of groene vlag te hijsen om aan te geven dat de boei naar bakboord of stuurboord verplaatst is.


4. De startprocedure:
De afgelopen jaren is op de wedstrijdwateren veel geëxperimenteerd met  verschillende startprocedures. Doel was meestal om de tijden tussen de starts van verschillende klassen te verkorten. Er is nu een voorkeursprocedure beschreven in het RvW, maar de comités zijn vrij daarvan af te wijken. Controleer altijd wat hierover in de wedstrijdbepalingen staat!

De startprocedure bestaat altijd uit minimaal 3 seinen.

 • Het waarschuwingssein (vlag of bord) wordt 5 minuten voor de start gegeven met één geluidssein.
 • Het voorbereidingssein wordt 4 minuten voor de start gegeven. Het comité kan kiezen of ze de P-vlag, of de I, de Z of de zwarte vlag hijsen met één geluidssein. De meeste comités zullen bij de eerste start met de P-vlag beginnen. Boten mogen dan tot vlak voor het startsein over de startlijn en weer achter de lijn terugkeren. Na een algemene terugroep zal het comité kunnen besluiten om de I-vlag (of Z-vlag) te gebruiken. Boten die nu binnen 1 minuut voor de start over de lijn gaan moeten buiten de startlijn om terugkeren. Hierdoor neemt het risico op een te vroege start toe en zullen de boten dus voorzichtiger zijn. Na een aantal algemene terugroepen zal het comité de zwarte vlag gaan gebruiken.
 • Eén minuut voor de start wordt de P (of I, Z of zwarte) vlag gestreken met één geluidssein.
 • Op de start wordt met één geluidssein de klassenvlag gestreken.

Let op: De tijdsintervallen tussen de verschillende seinen kunnen nogal eens variëren. Veel comités houden nog de ‘oude’ procedure van 10 minuten (waarschuwing), 5 minuten (voorbereiding, P vlag), 1 minuut (I, Z of zwart), start aan.

Een boot is te vroeg gestart als enig deel van zijn romp, bemanning of uitrusting voor het startsein (of binnen 1 minuut voor de start bij een I-vlag) over de startlijn is gegaan. Het comité geeft dit met een X-vlag of 1ste vervangwimpel aan (zie hierboven).

Dit was het voor deze aflevering. Vragen en commentaar zijn zeer welkom en kan je sturen naar de Commissaris Evenementen. In de volgende aflevering wil ik een aantal voorrangsregels behandelen. Veel succes met het bestuderen van de regels!

Marleen Gaillard
Bestuurslid NMV evenementen